วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

การนวดฝ่าเท้า

หลายพันปีที่ผ่านมา การนวดฝ่าเท้าได้ถูกแพทย์จีน หมอชาวจีนนำมาเสริมสร้างสุขภาพ บำบัดโรคให้กับชาวจีนอย่างต่อเนื่องมาตลอด และได้ถ่ายทอดวิชาชีพนี้ให้กับลูกหลานในตระกูลสืบทอดตลอดมาถึงปัจจุบัน”

ประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้าสากลของโลก และที่ประเทศจีน วิชาการนวดฝ่าเท้าเพื่อการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดมีประวัติยาวนานมากว่า 4-5 พันปี

  • ที่ประเทศจีน ต้นตำรับตำราแพทย์จีน “หวานตี้เน่ยจิง” ซึ่งประพันธ์ขึ้นเมื่อประมาณ 5 พันปีก่อน นอกจากเขียนบันทึกเกี่ยวกับลมปราณและจุดต่าง ๆ ที่ฝ่าเท้า รวมทั้งวิธีการนวดการบำบัด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า

เขตสะท้อนคืออะไร


เขตสะท้อนเป็นจุดรวมประสาท บ้างเป็นจุดปลายประสาท กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ รอบนอกของร่างกาย จากประสบการณ์ค้นพบของมนุษย์สมัยโบราณพบว่า ที่ฝ่าเท้าของมนุษย์มีเขตสะท้อนกระจายทั่ว แต่ละเขตมีเกี่ยวสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายกล่าวคือ ถ้าหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายทำงานบกพร่อง เกิดมีอาการผิดปกติ เช่น อาการเจ็บปวดจะส่งผลสะท้อนไปถึงเขตสะท้อนที่ฝ่าเท้า เกิดมีอาการผิดปกติตามมา เช่น รูปทรงผิดรูปแบบหรือนวดสัมผัสถูกจะเกิดมีอาการเจ็บปวด เช่นเดียวกันในเวลาที่เขตสะท้อนที่ฝ่าเท้าเกิดมีอาการผิดรูปแบบ หรืออาการเจ็บปวด ก็จะส่งผลสะท้อนไปถึงอวัยวะภายในร่างกายที่เกี่ยวสัมพันธ์ ทำให้เกิดมีอาการเจ็บปวด หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องตามมา

ความสำคัญของการนวดเขตสะท้อนฝ่าเท้าต่อสุขภาพ

ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเป็นบริเวณที่ห่างไกลจากหัวใจที่สุด เป็นบริเวณที่กระจายปลายสุดของเส้นโลหิตฝอยแดง และเส้นโลหิตฝอยดำและเส้นประสาท ฉะนั้นบริเวณดังกล่าวนี้มีความดันเลือดที่ต่ำสุด การไหลเวียนของเลือดจะอ่อนพลังไหลเวียนช้าสุด